ANBI

De Lutfia Rabbani Stichting is geregistreerd als Algemeen NUT Beogende Instelling (ANBI)

De doelstelling van de Stichting is: het bevorderen van wederzijds begrip tussen Europa (in het bijzonder Nederland) en de Arabische Wereld door middel van culturele en onderwijs uitwisseling

Lutfia Rabbani Stichting

Bezoekadres:

Amaliastraat 3 – 5
2514 JC DEN HAAG
Nederland

Postadres:

P.O. Box 352
2501 CJ DEN HAAG
Nederland

T: +31 (0) 70 365 8841
F: +31 (0) 70 365 8835
E: info@rabbanifoundation.org
I: www.rabbanifoundation.org

RSIN: 8023.87.755

Voor meer informatie over de Lutfia Rabbani Stichting kunt u ons beleidsplan, financiële verantwoording, voorgenomen budget bestedingen 2016, financiële verantwoording 2016 en activiteitenoverzicht van 2014/2015, 2015/2016 en ANBI activiteitenoverzicht 2016 inkijken.